روز دوشنبه مورخ 98/11/14 دانش آموزان پایه ی دوم دبستان پسرانه ی مجتمع آموزشی شهید مهدوی از سیستم خورشیدی واحد پیش دبستان بازدید کردند .با آرزوی موفقیت برای دانش آموزانمان در عرصه ی پژوهش .