درپی برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف در مجتمع آموزشی شهید مهدوی، کارگاه اخلاق و مهارت های اجتماعی ویژه همکاران مقطع دبستان نیز برگزارشد. دراین کارگاه آموزشی دکتر رافعی به اهمیت تربیت انسان های فرهیخته با اخلاق، تاکید و نیاز امروز جامعه را معلمانی موثر در آموزش اخلاق و مهارت ها بیان کرد.

وی همچنین به نکته هایی در خصوص لزوم یادگیری مهارت هایی که دانش آموزان در هر پایه تحصیلی باید آموزش ببیند، اشاره کرد.مهارتهایی همچون کنترل خشم و احساسات، آداب نظافت و آراسته بودن، و مهارت های ارتباطی.