روز یکشنبه مورخ 98/8/19 از کارشناسان ایستگاه آتش نشانی ولنجک دعوت بعمل آمد،آتش نشانان ضمن آشنا کردن کودکان با راه های مراقبت و ایمنی از خود در مقابل حوادثی از قبیل آتش سوزی ،تشخیص نشت گاز ، چگونگی استفاده از آسانسور و …چگونگی تماس با سازمان آتش نشانی را در هنگام وقوع حادثه آموزش دادند.در خاتمه کودکان از زحمات و تلاش و ایثار آتش نشانان تقدیر کردند.