چهارمین کارگاه نجوم مربیان پیش دبستان روزچهارشنبه مورخ 97/10/5 در رصد خانه مجتمع آموزشی شهید مهدوی با حضور مدیریت محترم مجتمع آموزشی شهید مهدوی سرکار خانم سلگی برگزار شد، در این کارگاه گزارش سه ماهه فعالیت پیش دبستان در بخش نجوم توسط سرکار خانم قاسمیه ارائه شد ، بعد ازمشاهده فیلم کتاب سیاره مشتری و کیوان معرفی شد.