کلید اصلی و مهم‎ترین مؤلفه ارتقاء و توسعه سازمان‎ها، سرمایه دانشی یا سرمایه انسانی آن‎ها می‎باشد. امروزه سازمان‎هایی پیشرو محسوب می‎شوند که به امر توسعه و آموزش منابع انسانی تأکید و اهتمام دارند و در فعالیت‎های آموزشی به دو اصل ارتقاء اثربخشی و کارآیی آموزش توجه دارند.

برهمین اساس مجتمع آموزشی شهید مهدوی با اتخاذ این رویکرد استراتژیک، در پی توسعه فرآیند آموزش برآمده است و با برگزاری کارگاه های  آموزشی متعدد در فاصله یک ماه مانده به آغاز سال تحصیلی 98-99 درصدد به روز رسانی دانش معلمان و آموزگاران است.

این کارگاه ها با موضوعاتی همچون (یادگیری پژوهش محور، مهارت های ATLدر برنامه ریزی، کارگاه تکمیل یونیت پلنر، فلسفه آموزش و اهداف IB،آموزش مفهومی و ارزشیابی، استراتژی های تدریس) برای مقطع متوسطه برگزار گردید.

همچنین در مقطع دبستان نیز کارگاه های آموزشی ویژه معلمان جدید الورود و همکاران گذشته برگزار گردید.