جمله معروفی است که می گوید :” تفاوت افراد موفق با دیگران به خاطر ضعف در قدرت یا دانش نیست، بلکه به دلیل ضعف اراده آنهاست.”

و اراده ابزار کارآمدی است که دانش آموزان متوسطه 1به خوبی از آن استفاده کردند.

موفقیت در آزمون استاندارد کشوری ماحصل 5هفته تمرین و تلاش شبانه روزی معلمان و دانش آموزان با اراده  ادونس متوسطه 1 است. عیدی ارزشمند و فوق العاده دختران سختکوشی که به خانوداه ارزشمند مجتمع آموزشی شهید مهدوی اهدا کردند.

دانش آموزان پایه هفتم با کسب  ۷ رتبه اول آزمون استاندارد کشوری و ۵ رتبه برتر پایه ۸  کاری کردند کارستان.

این در حالی که دراین آزمون  نفسگیر بیش از ۲۳۰۰۰دانش آموز برای کسب رتبه های برتر در هر پایه به رقابت پرداختند.

این نتیجه ارزشمند  بر همه اعضا خانواده شهید مهدوی مبارک باد.

نفرات برتر درآزمون مذکور به ترتیب زیر است:

((پایه هشتم))

۱- آرمیتا فرحناک

۲- نارین معروفی

۳- مارال سامع

۴- النا تنکابنی

۵-  نیکا وجدانی

نفر اول تا هفتم  در پایه هفتم

۱- آنیتا شقاقی

۲- رها سلیمی

۳- هلیا قدرتی

۴- جانان اباسهل

۵- لیلی بریری

۶- آوا لاکچی

۷- مارال حسینی بافی