آوا موسوی عزیز موفقیت شما را در کسب مقام برتر مسابقات شنا آموزشگاه های منطقه یک تبریک عرض می نماییم و از خداوند منان  موفقیت  روز افزون شما را خواستاریم.