کسب رتبه سوم در مسابقات (قرآن -عترت – نماز) رشته احکام مرحله استان توسط دانش آموز پایه هشتم خانم بیتا کریمی (متوسطه 1)