کلاس آمادگی و سنجش دانش لازم برای پایه هفتم و تمرین برای ورود به مقطع متوسطه 1 در روز پنجشنبه مورخ 98/2/5در مقطع متوسطه 1 برگزار شد.