اکنون که در ترنم بهار ، هموطنان عزیزمان در نبرد خاک و آب درسخت ترین شرایط انسانی قرار گرفته اند ؛ ما در مقابل سیلاب ها ، سیل محبت و موج مهربانی را نثار عزیزانمان نموده و تا پاسی که آرام نگیرند ، آرام نمی نشینیم.
ضمن سپاس و قدردانی از هم یاری و مشارکت بی نظیر شما عزیزان مهلت دریافت کمک های غیرنقدی (فقط پتو و کنسرو) تمدید شده است.
محل دریافت اقلام: دفتر دبستان
زمان دریافت: پنج شنبه 22/1/98 ساعت:8 الی 12
شنبه 24/1/98 ساعت:8 الی 10