آسمانی پر ستاره ،دشتی پر از گل ،تقدیم به آنی که بهشت زیر پایش جای دارد …

                                                                                                        مهرش تا ابد در دلم می ماند .

در خجسته میلاد با سعادت ریحانه رسول خدا و روز مادر مراسم با شکوهی در خانه کودک برگزار گردید ؛ کودکان با اجرای سرود مادر و کشیدن نقاشی بر روی کارت این روز را گرامی داشتند .

IMG_9550