در روزشنبه مورخ 97/11/14 دانش آموزان پایه هفتم مجتمع شهید مهدوی، برای مقطع پیش دبستانی نمایشی را با هدف دانش آموز پژوهشگر و همکاری و تعاون ،در مورد نجوم (اجرام آسمانی ) اجرا کردند .