هفته شاد ریاضی

Happy Math Week 

دانش آموزان پایه هشتم از مقطع متوسطه 1، با کمک و نظارت دبیران ریاضی خود و با هدف تقویت علاقمندی دانش آموزان به ریاضی و با مهارت های تفکر خلاق،همکاری و همفکری گروهی در هفته شاد ریاضی، مورخ سه شنبه 97/11/9 شرکت کردند.