همواره در طول تاريخ، مرداني از تبار پاك پيامبران موجب فروغ زمان و زمين خويش گشته و به عنوان راويان حديث معصومان (ع)، روشني بخش عصر خويش شدند.
در ميان گنجينه ها و مفاخر شيعه، شخصيت والای حضرت علامه آيت الله سيد محمد حسين طباطبائي (ره) به قرن معاصر شرف بخشيده و كرسي علم و فرزانگي ايشان در حكمت، فلسفه، عرفان، تفسير و… مهد پرورش استثنائي ترين چهره هاي علم و تقوا گرديد. تحقیق و پژوهش در زندگی این عالم ربانی می تواند راهگشای ما در شناخت هر چه بیشتر کتاب نورانی قرآن مجید باشد.