پیش دبستان در جشن خیریه

در دستانم گل محبت جوانه می زند ، دستت را به من بده... کودکان آینده سازان فردای ایران هستند ، هر بذری که امروز در دل ذهن شان کاشته شود...

پیش دبستان در جشن خیریه

همزمان با فرا رسیدن روز درختکاری ، نوآموزان پیش دبستان به گل کاری پرداختند و از این که با کاشتن گل سهمی در سر سبزی کره ی زمین داشتند...

آیین شکرگزاری در صدمین روز از مدرسه در پیش دبستان

در صدمین روز از حضور نوآموزان در پیش دبستان جشن شکر گزاری برگزار شد دخترانمان با حضور در نمازخانه ضمن خواندن نماز مراسم شکر را به جای آوردند و...

دندان پزشک در پیش دبستان

در سنین پیش دبستان حفظ و نگه داری از دندان های شیری از اهمیت زیادی برخوردار است ؛ در ادامه ی معاینات پزشکی در پیش دبستان از خانم دکتر...