بازدید عمومی از مجتمع آموزشی شهید مهدوی

مجتمع آموزشی شهید مهدوی  در روز دوشنبه 24 دی 97 میزبان بازدیدکنندگان محترم از مجتمع می باشد. از متقاضیان بازدید، خواهشمند است جهت هماهنگی فرم زیر را تکمیل نمایید. تکمیل فرم بازدید از...

قهرمانی و نایب قهرمانی تیم های شطرنج دبستان مجتمع آموزشی شهید مهدوی

تیم های شطرنج دبستان مجتمع آموزشی شهید مهدوی در مسابقات منطقه یک آموزش و پرورش مقام قهرمانی ونایب قهرمانی مسابقات را کسب کردند. کسب نایب قهرمانی مسابقات را به اولیای...

نایب قهرمانی تیم بسکتبال مقطع متوسطه یک مجتمع آموزشی شهید مهدوی

تیم بسکتبال مقطع متوسطه یک مجتمع آموزشی شهید مهدوی در مسابقات آموزشگاه های منطقه یک آموزش و پرورش مقام نایب قهرمانی مسابقات را کسب کردند. کسب نایب قهرمانی مسابقات را...

برگزاری مراسم شب یلدا

مراسم بلندترین شب سال با سبک و سیاق سنتی در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد به مناسبت فرا رسیدن شب یلدا این سنت باستانی و ایرانی زیبا، و همچنین...