برگزیدگان مسابقه بین المللی ریاضی استرالیا 2019

  مسابقه بین المللی ریاضی استرالیا از سال 1978 توسط The Australian Mathematic Trust (ATM) وابسته به دانشگاه Canberra با پشتیبانی انجمن ریاضی معلمان استرالیا و آکادمی علوم و ریاضی...

بیست و چهارمین ویژه برنامه دانش آموختگان مجتمع آموزشی شهید مهدوی

روز پنج شنبه 25 بهمن ماه 1397،با همت دانش آموختگان و همکاری و زمینه سازی همه مقاطع، یک جشن پرشور و با نشاط با حضور دانش آموختگان سال تحصیلی...