روز درختکاری، جشن نیکوکاری

دانش آموزان مجتمع همزمان با روزهای نیکوکاری و درختکاری، نهال های مهر و دوستی را در جای جای مدرسه بر زمین نشاندند تا مهرشان جاودان و نیکی شان پر...

شکوفه ها در جشن نماز

همراهی جمعی از مادران برای اقامه ی نماز شکر در خانه ی کودک

سفر دانش آموزان شهید مهدوی به سوئد برای کنفرانس life link در شهر سیگتونا

سفر دانش آموزان شهید مهدوی به سوئد برای کنفرانس life link در شهر سیگتونا پیرامون مسایل حفاظت از منابع طبیعی و بخصوص آب و راهکارهای عملی و علمی توسعه...

بازدید دانش آموزان پایه نهم از پژوهش سرای آسمان

این بازدید به منظور گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان و هدایت استعدادها و خلاقیت آنان دردرس فیزیک انجام شد.