برگزاری دومین دوره جشنواره «کتاب و جامعه»

دومین دوره جشنواره «کتاب و جامعه » روز پنج شنبه 22/09/97 از ساعت 8:30 الی 14 در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار می‌شود. این جشنواره با مشارکت مقاطع و دپارتمان...

اجرای طرح ایران مهارت

طرح ایران مهارت با هدف ترویج فرهنگ مهارت‌‌آموزی دانش آموزان برای ورود به بازار کار، شناسایی استعداد‌های مهارتی دانش آموزان، ارتباط میان آموزش رسمی و غیر رسمی و کمک...

اپلیکیشن مجتمع شهید مهدوی

 اپلیکیشن آموزشی مجتمع شهید مهدوی : اولیا گرامی دبیران ارجمند برای سهولت دسترسی به امکانات سامانه آموزشی مجتمع و ارتباطی هرچه ساده تر و مستمر، اپلیکیشن آموزشی مجتمع شهید مهدوی راه اندازی شده...

اجرای «طرح ایران مهارت» در مجتمع آموزشی شهید مهدوی

«طرح ایران مهارت» با هدف توسعه و تقویت فرهنگ کار و مهارت آموزی دانش آموزان در مجتمع آموزشی شهید مهدوی اجرا می شود در جلسه کارگروه تخصصی طرح «ایران مهارت» ...