بازدید عمومی از مجتمع آموزشی شهید مهدوی – 2 اسفند 95

مجتمع آموزشی شهید مهدوی  در روز دوشنبه 2 اسفتد 95 میزبان بازدیدکنندگان محترم از مجتمع می باشد. ** بازدیدها جهت گروههای آموزشی (معماران و طراحان فضاهای آموزشی و ...) در نظر گرفته...

ثبت نام آنلاین

جهت انجام مراحل ثبت نام به صفحه ثبت نام آنلاین مراجعه فرمایید.

تبریک به دانش آموزان برتر مسابقه ریاضی استرالیا

اسامی دانش آموزان برگزیده در  مسابقه ریاضی استرالیا : پادینا رسولی باغبان/ هدی دادبخش / پروشا موسوی / نوگل رمضانی / هدیه سادات شمس نیا / روژین مرکزی / آوا باقری پر...