جلسه دیدار اولیاء پیش دبستان – یکشنبه ۱۸شهریور ماه ۱۳۹۷

اولیاء نوآموزان پیش دبستان طی جلسه ای که در محل سالن کنفرانس برگزار گردید ضمن آشنایی با معلمین و کادر پیش دبستان پسرانه در قالب تور از استخر ، سالن ورزشی ، سایت و رصدخانه بازدید بعمل آوردند.

جلسه دیدار اولیاء پیش دبستان – یکشنبه ۱۸شهریور ماه ۱۳۹۷

اولیاء نوآموزان پیش دبستان طی جلسه ای که در محل سالن کنفرانس برگزار گردید ضمن آشنایی با معلمین و کادر پیش دبستان پسرانه در قالب تور از استخر ، سالن ورزشی ، سایت و رصدخانه بازدید بعمل آوردند.

جلسه دیدار اولیاء پیش دبستان – یکشنبه ۱۸شهریور ماه ۱۳۹۷

اولیاء نوآموزان پیش دبستان طی جلسه ای که در محل سالن کنفرانس برگزار گردید ضمن آشنایی با معلمین و کادر پیش دبستان پسرانه در قالب تور از استخر ، سالن ورزشی ، سایت و رصدخانه بازدید بعمل آوردند.

کسب مقام برتر شنا در سطح منطقه

خانم سارینا منصوری از پایه هفتم موفق به کسب رتبه برتر شنا در رشته های کرال پشت، قورباغه و پروانه در سطح آموزشگاه های...