بازدید دانش آموزان پایه اول از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

روز شنبه مورخ 92/9/10 با توجه به واحد اصلی تم دوم ، خانواده و دوستان و تقویت ویژگی های مسئولیت پذیری و همکاری دانش آموزان پایه اول دبستان بازدیدی...

برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی در دبستان

روز چهارشنبه مورخ 96/9/8 مانور سراسری زلزله و ایمنی در دبستان شهید مهدوی برگزار شد .

برگزاری جشن عبادت دانش آموزان پایه سوم

جشن عبادت نوگلان پایه سوم روز دوشنبه مورخ 95/11/18 در سالن آریو مجتمع با حضور مادران گرامی و در فضایی بسیار روحانی برگزار گردید . برنامه هایی متنوع شامل...

دومین کارگاه آموزشی مدیریت بحران ویژه پرسنل مجتمع

برگزاری این نشست با رویکرد آگاهی بخشی و با هدف کاهش روند، کنترل و رفع بحران در حوادث و سوانح بالقوه و بالفعل انجام شد.