سالن ورزشی چند منظوره مجتمع

سازه بتونی به مساحت بیش از ۷۰۰ مترمربع با کف سازی استاندارد مجهز به پارکت چوب ساج روسی و سی سانتیمتر شیرازه بندی چوب زیر پارکتها که مانع از...