پنج شنبه, ۲۵ مهر, ۱۳۹۸
خانه بلاگ

بازدید دانش آموزان واحد بین الملل از موزه ایران باستان و موزه ارتباطات

دانش آموزان پایه های 7،8،9،10واحد بین الملل در روزی خاطره انگیز به تماشای فرهنگ چندهزارساله ایران در موزه ایران باستان رفتند.

تا با فرهنگ غنی ایران و آثار به جا مانده ازآن آشنا بشوند. دانش آموزان همچنین به موزه ارتباطات رفتند تا روند تاریخی وسایل ارتباطی را از نزدیک مشاهده کنند.

روز نیک زیستی در مقطع دبستان پسرانه برگزار شد

هفته نیک زیستی در مقطع پسرانه مجتمع شهید مهدوی حال و هوای خاص خودش را دارد. پسران دانش آموزتحلیل زیبایی از نیک زیستن دارند آنها معتقدند دراین روز باید شاد بود. آرزوهای قشنگ داشت. باید باهم دوست بود و مهربان.
باهمین دیدگاه و دست در دست یکدیگر درخت دوستی ساختند و یک روز نیک را در هفته نیک زیستی تجربه کردند.

” پسران شجاع روزهایتان همیشه نیک باد”

آشنایی دانش آموزان پایه هفتم با آسیب های فضای مجازی

فضای مجازی به عنوان ابزار ارتباطی نوین مانند شمشیر دو لبه‌ای است که هم فرصت‌های خوبی را برای پیشرفت افرد فراهم می کند و هم می‌تواند تهدیدی باشد برای سقوط افراد.

این در حالی است که قشر نوجوان و جوان بیشتراز دیگر افراد درمسیر این تهدیدها وآسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی قرار می گیرند.

برهمین اساس مقطع متوسطه یک به منظور آشنایی دانش آموزان پایه هفتم با فرصت و تهدیدهای دنیای سایبری با دعوت از یکی افسران نیروی انتظامی نکات مفید و راهکارهای لازم را برای دانش آموزان تشریح کردند.

روز نیک زیستی در مقطع متوسطه یک برگزار شد

در آموزه های روانشناسی همدلی به عنوان یکی از مهم ترین مهارت های هوش اجتماعی و پل ارتباطی افراد با یکدیگر است. به این ترتیب هر فردی برای حضور موثرو زندگی نیکو تر در جامعه و ارتباطات خود باید آن را کسب کند.
برهمین اساس دانش آموزان مقطع متوسطه یک مجتمع آموزشی شهید مهدوی، در هفته ای که به نام نیک زیستن اختصاص دارد این مهارت زیبای زندگی را تجربه کردند.
دانش آموزان این مقطع در برنامه امروز خود مواد غدایی سالم و متنوعی که آورده بودند را به دوستان خود فروختند و هزینه دریافتی را برای کمک به بیماران سرطانی اهدا کردند.