مراسم افطاری دانش آموزان متوسطه 1

به مناسبت ماه مبارک رمضان، مراسم افطاری دانش آموزان در 98/2/24 در مقطع متوسطه 1از مجتمع شهید مهدوی برگزار گردید. دانش آموزان پیش از افطار به دعای روح بخش توسل گوش سپردند.

گزارش نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان متوسطه 1

در روز پنج شنبه و جمعه مورخ 12 و 13 اردیبهشت ماه 98 دانش آموزان مجتمع شهید مهدوی کارهای خود را به نمایش گذاشتند. سرکار خانم مهدوی، پرسنل مجتمع شهید مهدوی و دانش آموزان از نمایشگاه بازدید نمودند.

گزارش روز نیک زیستی -متوسطه 1

در روز سه شنبه مورخ 98/2/10 به جهت ایجاد فضای مثبت و شاد در میان دانش آموزان مقطع متوسطه 1 ،مراسم روز نیک زیستی برگزار گردید.

گزارش بازدید دبستان پسرانه از متوسطه 1

به منظور آشنایی پایه دبستان پسرانه با مقطع متوسطه 1 از دفتر و کلاس ها به  جهت مقایسه PYP, MYP   روز دوشنبه مورخ 98/2/9 دبستان پسرانه برای بازدید به مقطع متوسطه 1 آمادند.