فرم ثبت نام بازدید از مجتمع

بازدید از مجتمع

طبق تقویم اجرایی مجتمع ، بازدید از امکانات و فضای آموزشی مجتمع جهت اولیا عزیز امکان پذیر می باشد.این بازدید ها در روز های دوشنبه ساعت11 تا 12 برگزار خواهد شد.لطفا اولیای محترم مقاطع *پیش دبستان * و *دبستان دخترانه و پسرانه *

(فارسی و بین الملل ) که تمایل به حضور و شرکت در برنامه بازدید از مجتمع را دارند ،از طریق فرم زیر ثبت نام نمایند . پس از ثبت نام هماهنگی لازم انجام خواهد شد .