جمعه, ۴ مهر, ۱۳۹۹

موفقیت دختران دبستان در مسابقات بین المللی مقاله نویسی

کوچک هستند اما تفکرات بزرگ دارند. دخترانی که با قلم خود ودر مصاف با رقبای بین المللی توانستند بدرخشند و عنوان نخست را در مسابقات مقاله نویسی کسب کنند. در...

روزهای تابستانی با کلاس های متنوع آنلاین

کلاس های متنوع آنلاین ،اوقات فراغت خوبی را برای پسران دبستان مجتمع شهید مهدوی فراهم آورد تا به این شکل روزهای بلند تابستان را پشت سر بگذارند. این کلاس ها...