زیبا سازی کلاس و راهروی مقطع متوسطه 1 با کمک دانش آموزان

  در روز سه شنبه مورخ 98/2/24 برای زیبا سازی فضای مدرسه دانش آموزان پایه هشتم ازمقطع متوسطه 1،کلاس درس خود و راهروی مقطع را تمیز کردند.

بازدید دانش آموزان مقطع متوسطه 1از رصدخانه به مناسبت روز جهانی نجوم

در روز شنبه 98/2/21 به مناسبت روز جهانی نجوم دانش آموزان مقطع متوسطه 1 از رصد خانه بازدید نمودند.