شنبه, ۳ آبان, ۱۳۹۹

دبستان شهید مهدوی

کودکان دبستانی رابطه ی انتزاعی تری با جهان پیرامون خود دارند. آنها در مورد چراها و چگونگی ها بسیار کنجکاوند. هدف این کنجکاوی درونی، شکل...

گالری تصاویر دبستان