آزمون شبیه سازی شده کنکور برای دانش آموزان پایه دوازدهم/ سنگ محک پیش از ماراتن بزرگ

دانش آموزان پایه دوازدهم ،تیرماه جاری دریکی از بزرگترین و حساس ترین آزمون های علمی کشور شرکت خواهند کرد.برهمین اساس مسئولان مقطع متوسطه دو در راستای شبیه سازی فضای کنکور برای دانش آموزان و کاهش استرس ناشی از این رقابت دشوار،آزمونی با سبک و سیاق و رعایت تمامی جزییات کنکور برگزار کردند. در این آزمون […]

اسامی دانش آموزان فعال در جعبه سحر آمیز عربی

[vc_row][vc_column][vc_message message_box_color=”alert-info”]مقطع دهم: النا رحیم نیا- آوین فخری نیان- بیتا غایی- لیلیا رضوی[/vc_message][vc_message message_box_color=”success”]مقطع نهم ادونس:  آگرین ابوترابی- سوفیا پیربابایی –مهرا تخمه فروشان- مهزاد دامادی-ملیکا سانیانی- آوین عباس فرد- آرمیتا فرحناک- کتایون محسنی- نیکا وجدانی- سارا وجدی[/vc_message][vc_message message_box_color=”alert-info”]مقطع نهم غیر ادونس: مارال خداداد. روشا خسروی منش. ستاره شهربابکی. سونیا صفائیان. ابدا قبادی. هلیا کاوه. سمن […]

اسامی دانش آموزان در جعبه سحر آمیز ادبیات فارسی درنیمه اردیبهشت ماه

[vc_row][vc_column][vc_message message_box_color=”danger”]اسامی دانش آموزان پایه نهم  سونیا صفائیان یسنا ناصری[/vc_message][vc_message message_box_color=”pink”]اسامی دانش آموزان پایه هشتم  آندیا اردبیلی هینا احمدپور لیلی پالیزبان ساغر مرایان هلیا یوسفی[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

اسامی دانش آموزان در جعبه سحرآمیز ادبیات فارسی اول اردیبهشت ماه

[vc_row][vc_column][vc_message]دانش آموزان گروه ادونس نونا حق شناس آوا میرزا خانی سوفیا پیر بابایی آگرین ابوترابی[/vc_message][vc_message message_box_color=”blue”]دانش آموزان پایه هشتم  هینا احمدپور لیلی پالیزبان هلیا یوسفی شیدا کلاهدوز آمدیا اردبیلی لیلیا مسگر زاده[/vc_message][vc_message]دانش آموزان پایه نهم هلیا کاوه نونا حصاری کیا سارینا دولتی دیبا قاسم زاده نیاز قلی پوری[/vc_message][/vc_column][/vc_row]