گزارش هفته شاد ریاضی-متوسطه 1

گزارش هفته شاد ریاضی Happy Math Week Report دانش آموزان پایه هفتم از مقطع متوسطه 1، با کمک و نظارت دبیر ریاضی خود و با...

گزارش نجوم -مقطع متوسطه 1

  در روزشنبه مورخ 97/11/14 دانش آموزان پایه هفتم مجتمع شهید مهدوی، برای مقطع پیش دبستانی نمایشی را با هدف دانش آموز پژوهشگر و همکاری...

گزارش هفته شاد ریاضی-مقطع متوسطه1

   هفته شاد ریاضی Happy Math Week  دانش آموزان پایه هشتم از مقطع متوسطه 1، با کمک و نظارت دبیران ریاضی خود و با هدف تقویت...

گزارش طرح شهردار مدرسه -متوسطه 1

طرح شهردار مدرسه اجرای طرح شهردار مدرسه در مقطع متوسطه 1 مجتمع شهید مهدوی، با هدف خودگردانی دانش آموزی ،در روزدوشنبه مورخ 8/11/97انجام گرفت...

گالری تصاویر متوسطه یک