بازدید در هفته ی کتابخوانی

صدای پای یار مهربان می آید،... آری هر کتاب شهری است که می توانی در آن قدم بزنی و چیزهایی تازه بیاموزی هر کتابی کشوری است،هر کتاب جهانی است و...

بازدید دانش آموزان پایه پنجم از کارخانه بهنوش

روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 3 و 4 آذر ماه دانش آموزان پایه پنجم برای بازدید به کارخانه بهنوش رفته و با ماشین آلات و نوع کارکرد آن ها...

جلسه دانش افزایی پدران

برگزاری دومین جلسه دانش افزایی پدران با حضور جناب آقای دکتر رافعی روز دوشنبه مورخ 92/9/4 ساعت 16 برگزار می گردد.

معاینه دانش آموزان مقطع متوسطه اول مجتمع آموزشی شهید مهدوی

روز شنبه مورخ 2/9/92 دانش آموزان مقطع متوسطه اول مجتمع آموزشی شهید مهدوی از نظرAnemia  (کم خونی فقر آهن) و تیروئید مورد معاینه قرار گرفتند. و در نهایت موارد...