اولین جلسه ی عمومی اولیا در پیش دبستان

اولین جلسه ی عمومی اولیا جهت آشنایی با اهداف و برنامه های خانه ی کودک در سال تحصیلی 94 - 93 برگزار گردید .

استقبال از بهار در خانه کودک

کودکان از مسئولان و مدیران مقاطع جهت شرکت در جشن نوروز دعوت بعمل آوردند .

سنجش قد و وزن و BMI

رشد طبیعی مهم ترین نشانه تندرستی است و اندازه گیری قد و وزن ساده ترین و مطمئن ترین وسیله ارزیابی آن می باشد؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع،...

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد …

خانه ی کودک دربرگزاری جشن غدیر