ایجاد مزرعه در قالب طرح پژوهشی در مجتمع شهید مهدوی

اجرای برنامه های پژوهشی در مدارس کودکان را به نگاهی دوباره و تفکری دیگر دعوت و روحیه کندوکاو را در آنان نهادینه می کند. هدفی که در مجتمع آموزشی...

قبولی صد درصدی دانش آموزان پایه یازدهم و دوازدهم در امتحانات

دانش آموزان پایه یازدهم و داوزدهم مجتمع آموزشی شهید مهدوی قبولی صد درصدی را در سال تحصیلی 97-98 کسب کردند.

بازدید سخنگوی کمسیون آموزش مجلس از مجتمع شهید مهدوی

میر حمایت میرزاده(سخنگوی  کمسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ) با حضور در مجتمع آموزشی شهید مهدوی از نزدیک امکانات  و شرایط آموزشی این مجتمع را مورد بازدید قرار داد.

بازدید از امکانات مجتمع شهید مهدوی

دکتر تورانی رئیس پژوهشگاه وزارت آموزش و پرورش و آقای رضائیان مدیر عامل صندوق کارآفرینی با حضور در مجتمع آموزشی شهید مهدوی از امکانات این مجتمع از جمله...