نفرات برگزیده فعالیتهای جامعه و خدمت و پرورشی در مقطع متوسطه یک

بعد از بررسی های فراوان بین دانش آموزان پایه های هفتم و هشتم مقطع متوسطه یک شهید مهدوی توسط مسئولین این امر نفرات برتر جامعه و خدمت و پرورشی...

معاینه دانش آموزان مقطع متوسطه اول مجتمع آموزشی شهید مهدوی

روز شنبه مورخ 2/9/92 دانش آموزان مقطع متوسطه اول مجتمع آموزشی شهید مهدوی از نظرAnemia  (کم خونی فقر آهن) و تیروئید مورد معاینه قرار گرفتند. و در نهایت موارد...

پیش دبستان در مانور زلزله

کارگاه آشنایی با حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی ( زلزله )در پیش دبستان برگزار شد .

برگزاری مراسم روز دانش آموز در دبستان

روز سه شنبه مورخ 12/8/95 به مناسبت 13 آبان و روز دانش آموز مراسم جشنی در دبستان برگزار شد . در این جشن دانش آموزان پایه چهارم سرودی با عنوان...