روز ملی کودک در پیش دبستان

هر کودک نشانی از خداست. فردا از آن کودکان است ، آنها در آینده ای نه چندان دور قادر خواهند بود تا زمام امور را به دست گیرند و سکاندار جهان شوند ؛ بر ماست که از هم اکنون بستری مناسب برای فردایی بهتر فراهم آوریم.

حضور آتش نشان ها در مجتمع – تقدیر از آتش نشان ها

هفتم مهر ماه روزی است که برای تقدیر از رشادت‌های آتش نشانان به عنوان روز ملی آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده است. به همین مناسبت، روز چهارشنبه 6 و 10 مهرماه 1401، آموزش ایمنی به دانش آموزان پیش دبستان، دبستان و متوسطه، توسط آتش نشان های ایستگاه ولنجک انجام شد. هدف از این برنامه […]

مراسم بازگشایی آغاز سال تحصیلی 1401 – مقطع پیش دبستان

مراسم بازگشایی آغاز سال تحصیلی نوگلان مجتمع آموزشی شهید مهدوی با حضور اولیا ،دبیران و کادر اجرایی مقطع پیش دبستان روزهای شنبه،یکشنبه و دوشنبه، 21، 22و 27 شهریورماه 1401، برگزار شد. نوگلان پیش دبستانی  اولین روز حضور در مدرسه را تجربه کردند.