خانه گالری تصاویر پیش دبستان و دبستان پسرانه - گالری

پیش دبستان و دبستان پسرانه - گالری

پیش دبستان پسرانه در تعطیلات اسفند ماه

مجبورند در خانه بمانند .....اما این بهانه ای نشده است تا درس و مشق و تمرین را کنار بگذارند .پسران کوشا و با انگیزه...

مشاهده از کلاس درس پیش دبستان پسرانه شهید مهدوی

دانش آموزان پیش دبستان پسرانه شهید مهدوی امروز چهارشنبه 98/11/30 میزبان اولیاخود بودنندو بعد از خوش آمدگویی و اجرای برنامه دانش آموزان همراه با...