دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹

استقبال از بهار در خانه کودک

کودکان از مسئولان و مدیران مقاطع جهت شرکت در جشن نوروز دعوت بعمل آوردند .

یا علی گفتیم و عشق آغاز شد …

خانه ی کودک دربرگزاری جشن غدیر

ویژه برنامه کودکان پیش دبستانی در روز ملی خلیج فارس

کودکان پیش دبستانی در روز ملی خلیج فارس بهمراه پدران خود در یک ویژه برنامه شاد هنری پژوهشی شرکت کردند. در این روز کودکان...

برگزاری جشن نوروز در پیش دبستان

در آستانه بهار، جشن نوروز در پیش دبستان برگزار شد .