جمعه, ۴ مهر, ۱۳۹۹

بازدید از موزه ایران باستان

نهم ابان ماه بازدید از موزه ملی ایران(مجموعه موزه ایران باستان و موزه دوران اسلامی) با رویکرد هویت ها و روابط ؛ بیان فردی  فرهنگی...

خانه ی کودک درگرامی داشت روز جهانی بهداشت

قدردانی نوآموزان خانه کودک از مربیان بهداشت در روز جهانی بهداشت

معاینه ی دندان در پیش دبستان

در ادامه ی معاینات دوره ای پیش دبستان از دندان پزشک دعوت بعمل آمد .

بازدید دانش آموزان پایه هشتم از مرکز گوهرشناسی دانشگاه شهید بهشتی

اشاره به گوهرها در نوشته های قدیمی و آثار علمی از دیرباز مورد توجه بوده است؛ لذا دانش آموزان پایه هشتم از مرکزگوهر شناسی شهید...