"دعوت از اولیا فرهیخته جهت همکاری با مجتمع"

فرهیخته گرامی

با عرض سلام

احتراما به اطلاع میرساند مجتمع آموزشی شهید مهدوی در نظر دارد از تخصص و تجربه شما اولیا عزیز در جهت پیشبرد اهداف راهبردی مدرسه و ارتقاء و رشد همه جانبه فرزندان عزیزمان استفاده نماید . لذا چنانچه تمایل به همکاری با این مجموعه را دارید لطفافرم ذیل را تکمیل نمایید. 

مشخصات فرزندمان:

نام و نام خانوادگی

مشخصات اولیاء:

نام و نام خانوادگی