مدرسه تابستانه

 ویژه دانش آموزان شهید مهدوی

تاریخ برگزاری مدرسه تابستانه از ۲ تیرماه می باشد.

همین حالا ثبت نام کنید