همایش اختتامیه دوره های آموزشی  ویژه معلمان مرکز نیروی انسانی شهید مهدوی برگزار شد. دراین مراسم که به میزبانی مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزارگردید، معلمان تحت آموزش مرکز نیروی انسانی ضمن بازدید از فضاهای مختلف این مجتمع و آشنایی با امکانات این مجموعه،در کارگاه های آموزشی نیز شرکت کردند. این کارگاه ها شامل ریاضیات ذهنی […]