گفت وگوی صمیمانه مدیران مجتمع با فارغ تحصیلان 98

با برگزاری آزمون کنکور و فراغت دانش آموزان پایه دوازدهم، فرصتی فراهم شد تا مدیران مجتمع آموزشی و فرهنگی شهید مهدوی در جمع صمیمانه برگزیدگان این پایه قراربگیرند و شنونده صحبت های این دانش آموزان باشند. دراین جلسه دانش آموزان از شرایط و برنامه هایی که مجتمع آموشی شهید مهدوی جهت حضور موفقت آمیز آنها […]