برگزاری نمایشگاه ایران شناسی در پایه دوم دبستان پسرانه شهید مهدوی – دوشنبه۱۳ اسفندماه۱۳۹۷

دانش آموزان پایه دوم در دبستان پسرانه شهید مهدوی با برگذاری نمایشگاه ایران شناسی سوغات شهرهای مختلف ایران به همراه غذاهای آن شهرها را در قالب غرفه های گوناگون در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.