آموزش بهداشت فردی

  کودکان و نوجوانان آینده سازان کشور هستند ، بدین سبب سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی آنان تضمین کننده سلامت حال و آینده جامعه است . با توجه به این نکات، برنامه بهداشت مجتمع آموزشی شهید مهدوی از جایگاه و اهمیت ویژه ای در ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان برخوردار است . هدف از اجرای […]