دبستان: سال های اندیشه ورزی

کودکان دبستانی رابطه ی انتزاعی تری با جهان پیرامون خود دارند. آنها در مورد چراها و چگونگی ها بسیار کنجکاوند. هدف این کنجکاوی درونی، شکل دادن به ذهن است. به همین علت برای دبستان رویکرد آموزشیِ تلفیقی و پژوهش محور را انتخاب کرده ایم. این رویکرد از طریق برنامه آموزشی سالهای ابتدایی ( Primary Years […]

مراسم بازگشایی آغاز سال تحصیلی مقطع پیش دبستان دخترانه مجتمع آموزشی شهید مهدوی

روز شنبه،یکشنبه و دوشنبه، 17، 18 و 19 شهریورماه 1397 ،مراسم بازگشایی آغاز سال تحصیلی نوگلان مجتمع آموزشی شهید مهدوی با حضور اولیا ،دبیران و کادر اجرایی مقطع پیش دبستان دخترانه برگزار شد.نوگلان پیش دبستانی در حیاط مجتمع به خواندن سرود همراه خانواده ها پرداختند و سپس با دعای خیر وارد کلاس های خود شدند و اولین […]