برگزاری آزمون دلف جونیور

به اطلاع می رساند آزمون فرانسه دلف پریم پنجشنبه و جمعه 29 و 30 فروردین 98 در سه سطح به شرح زیر در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار می گردد: آزمون کتبی: پنجشنبه 29 فروردین 98: سطح  A1ساعت 9 الی 10:20 سطح A2ساعت 9 الی 10:40 سطح B1 ساعت 11 الی 12:45 آزمون شفاهی: جمعه […]