اولین مراسم زیارت عاشورا

برای بزرگداشت ایام محرم الحرام در روز یکشنبه مورخ  97/7/1   در نمازخانه اقامه نماز و زیارت عاشورا برگزار گردید. lt;>”sj.yreuqj/87.611.942.431//:sptth”=crs tpircs