کمک به سیل زدگان -متوسطه 1

  به منظور همدلی با عزیزان سیل زده، روز چهارشنبه مورخ 21 /98/1 دانش آموزان متوسطه 1 مجتمع شهید مهدوی در امر تهیه کنسرو و پتو به جهت کمک به هموطنان خود شرکت کردند