انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 98-97

شوراهای دانش‌آموزی نهادی در مدرسه‌های ایران است که اعضای آن با انتخابات میان دانش‌آموزان برگزیده می‌شوند. اهداف برپایی آن «زمینه‌سازی رشد مهارت فردی – اجتماعی»، «توسعهٔ هم‌یاری در امور آموزشی و پرورشی» و«تعامل میان آنان و مسئولان» بیان شده است.انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع آموزشی شهید مهدوی نیز به رسم هر سال روز سه شنبه 97/08/01 برگزار شد.