نواخته شدن زنگ آغاز سال تحصیلی در مجتمع آموزشی شهید مهدوی

مهری که به مهر داریم، از آن جهت است که یک آغاز است ،تا آگاهی های بیشتری کسب کنیم و با دانش و بینش بیشتری مجهز شویم و «راه» را بهتر بشناسیم. با اتکا به خداوند متعال و با هدف ” تقویت همدلی در ایجاد انگیزه ” سال تحصیلی 98-99 با حضور دانش آموزان مقاطع […]

جشن آغاز چهارمین دهه فعالیت مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار شد

سی مهر گذشت و مهری دوباره در راه است. شروعی نو تا آگاهی های بیشتری کسب کنیم و با دانش و بینش بالاتری «راه» را بهتر بشناسیم. از امروز، قرار است همه ما خانه ای را بسازیم که با آجر واژه ها ساخته می شود، همان جا که پنجره هایی از جنس برگ های سبز […]